ชื่อ - นามสกุล :พระพุทธบาทพิทักษ์
ตำแหน่ง :เจ้าคณะอำเภอป่าซาง
หน้าที่หลัก :เจ้าอาวาส
ที่อยู่ :279 หมู่ 6 วัดพระพุทธบาทตากผ้า ต.มะกอก อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
Telephone :0817832033
Email :watphrabat@gmail.com